Barn p� semester 9 maj Segerdagen

�En ber�ttelse f�r barn om semestern 9 maj - Segerdagen


�i v�rt land firade 9 maj Segerdagen �ver Nazityskland, Sovjetunionen under andra v�rldskriget, som varade fyra l�nga �r, fr�n och med juni 1941 till maj 1945.
�Nionde maj 1945, 00:43 Moskva tid i den franska staden Reims undertecknade en villkorsl�s kapitulation Tyskland.
�Och den 24 juni i R�da torget i Moskva Victory Parade h�lls.
�S� slutade det mest fruktansv�rda kriget i v�rt lands historia. Till denna dag var det fyra �r fl�dade blod soldater d�dades p� framsidan, och deras mor, hustru och barn, gl�mma hunger och tr�tthet, arbetade i den bakre, som ger fram armar och br�d.
�Seger i denna l�nga och brutala kriget gavs till v�rt land p� stora f�rlust och dagliga bedrifter alla - och mycket unga pojkar, sbehavshyh till fronten, och unga flickor - sjuksk�terskor bar s�rade fr�n elden, och kvinnorna, utmattad av o�ndliga f�r�ndringar i fabriker och kollektivjordbruk f�lt, undern�ring och konstant f�rv�ntan av brev fr�n fronten.�De vann oss frid och tacksamhet, m�ste vi alltid komma ih�g att kriget och f�rs�ker l�ra sig om det hela sanningen, oavsett hur bitter och grym som det var, s� fruktansv�rda l�gner och gl�mska av d�den.�Av alla helgdagar 9 maj �r den varmaste i landet och inofficiella.�P� denna dag p� sitt s�tt f�rs�ker uttrycka mina personliga tack vare lite �verlevande fr�n veteraner: n�gon ger kryddnejlikor gr�h�rig m�nniskor obekanta med best�llningar p� br�stet, n�gon h�jer deras sj�lvgjorda gratulationskort och g�vor, n�gon bara kommer och tack.�Nyligen var det en god tradition att binda till kl�der, v�skor och �ven maskiner St George band som en symbol f�r minne och en djup respekt f�r alla de stupade och bor i den hemska och det �r nu ett avl�gset krig.�9 maj - en av de f� sovjetiska helgdagar som fortfarande firas i m�nga l�nder i det forna Sovjetunionen.�
�Du kan ocks� l�sa�dikter f�r barn�och spela intellektuella spel

�Intelligenta spel. Pillar pj�ser


�Antal Spelare�: Tv�.
�Du beh�ver:�schackbr�de och pj�ser.
�Om du �r tr�tt p� att spela vanliga pj�ser och giveaway, kan du l�ra dig dem ganska roligt slag -
�Ryska pole pj�ser! G�r det �r inte sv�rt, eftersom Speldam pole rutin utkast regler med n�gra till�gg. Alla utkast kvar p� f�ltet fram till slutet av spelet.
�1. Beaten motspelarens brickor tas inte bort fr�n br�det och lappa inf�llbar under stress.
�2. N�r under attack visas best�r av stycken torn, d� kan det bara tas bort �vre sv�rd och sv�rd, som var under den, kommer in i bilden
�enligt dess f�rg.
�3. stroke flera stycken motst�ndare, beh�ver du inte ta bort dem fr�n omr�det, och ordning ta ifr�n en efter en i fokus och forma den slutliga f�ltet �r en stolpe eller torn.
�4. Dessa torn flyttas helt och f�lja reglerna f�r deras b�sta pj�ser som vanligt sv�rd eller kungar.
�5. Torn som en enda bricka kan ske i Kings, men kungen blir d�rmed endast den �vre sv�rd.
�Det visar sig att i spelet kan du avf�rda dina pj�ser f�ngade rival i tornet, och togs i f�ngenskap och sedan sl�ppte Kings beh�ller sin "damochnыy" status. Sammanfattning strateger polstycken �r f�ljande: under sin f�ngst s� m�nga pj�ser pj�ser medan motst�ndaren samt. uppf�ra torn med ett stort antal f�ngar pj�ser djupt in i hans position. Men de f�rs�ker attackera de sv�r motst�ndarens torn, f�rs�ker f�rhandla den svagaste av sina torn f�r att befria sina f�ngar. �
Яндекс.Метрика