Skapa LED-lampor med provrör

Skapa LED-lampor med provrör

 Dessa produkter är idealiska för att dekorera och inreda sovrum och vardagsrum.
Skapa LED-lampor med provrör

 Steg 1: Material
 1.  Lysdioder
   Träplankor
   Strömbrytare
   Batteri
   Elektriska ledningar
   Flytande silikon

   På en trä tablett rita formen. Det kan vara vad som helst - djur, geometriska former och andra. Skär sedan ut den valda formen. I vårt fall, det valda normala intervallet.
   Steg 2: LED
   Skär 7 identiska cirklar på tavlan, och hålen sätter lysdioder.
  Skapa LED-lampor med provrör

  Skapa LED-lampor med provrör

   Steg 3: Chain
   Skapar en elektrisk krets med brytare och batterier. Anslutning lysdioder till kretsen använda sladdar.
  Skapa LED-lampor med provrör

   Steg 4: Måla
   Målning kan göras på din diskretion. I vårt fall var träplankor målade svart. Trä kolonn (eller stag) placeras i en elektrisk krets för att hålla plattformen rör.
  Skapa LED-lampor med provrör

   Steg 5: Flytande silikon
   Montera röret på en trä plattform som visas på bilden, och fylla dem i flytande silikon.  
Яндекс.Метрика