Cure för High Pressure
 Bland invånarna i Ukraina hypertoni drabbar nästan 30% av befolkningen. Helt säkert lider av mild hypertoni. Högt blodtryck - den viktigaste riskfaktorn för hjärtsjukdom, inte utesluter hjärtinfarkt eller stroke.

 Medicinering


 Anses vara den mest optimala medicinsk terapi. Om högt blodtryck (hypertensiv effekt observerades mer än en dag, och samtidigt upprätthålla dygnsrytmen av blodtrycket, det kommer bara korrekt valt medicin för högt tryck. Det viktigaste när medicinering för att uppnå normalisering av blodtrycket, eftersom den största risken för hjärtinfarkt och stroke kommer på morgonen. Om du tar medicin på kvällen, sedan vid 08:00 den maximala effekten av läkemedlet kommer att vara 50%.
 Cure trycket initialt utses i små doser, och sedan öka den till effektivt. Med ökat tryck används ofta kombinationsterapi, med användning av olika verkningsmekanismer och läkemedelsterapi. Personer med högt blodtryck bör ta medicin regelbundet utan att bryta behandling. När trycket är normaliserad, ska den tas för att upprätthålla normalt tryck.

 Hur påverkar ett botemedel för högt tryck


 Läkemedel som sänker blodtrycket, ger följande:

 Avsevärt förbättra tillståndet i alla mål, det vill säga orsakar regression av hypertrofi, vänsterkammar fibros, hyperplasi och hypertrofi av glatta muskulaturen i artärer, minskade protein i urinen och minskar i blodkreatininnivå.

 Droger stannar inte i kroppen av vatten och joner.

 Inte bryter mot urinsyra, är lipidmetabolismen inte störs kolhydratmetabolismen.

 Vid avbokning botemedel för högt tryck, inte provocerade sin uppgång.

 Alla dessa fördelar, naturligtvis i varierande grad, med diuretika, kalciumantagonister, betablockerare, ACE-hämmare, agonister ymydazolynovыh I-receptorblockerare, angiotensin AT1-receptor. Denna komplexa preparat och kan tilldela dem en läkare. Med ökat tryck kan inte ta medicin, till exempel att dricka kollega eftersom de inte kan komma, men bara förvärra situationen.  
Яндекс.Метрика