Produkten med koner - Fox

 Med kottar kan göra en hel del hantverk om olika ämnen. Idag kommer jag att berätta hur man gör en produkt med räv koner
Produkten med koner - Fox

 1. Vad behöver du?
 För att vi har en produkt från Fox förbereder grankottar flera koner och lera.
Produkten med koner - Fox

 2. Välj lämpliga koner
Produkten med koner - Fox

 3. Anslutning med lera koner
Produkten med koner - Fox

 4. Den sista etappen
 Lepim model inga detaljer. Produkt räv med koner redo!
 Källa: http://www.millionpodarkov.ru  
Яндекс.Метрика