S� avg�r dagen f�r �gglossningF�r att kunna planera graviditeten, uppt�cka olika kr�nkningar av reproduktionssystemet, v�lja l�mplig preventivmetod b�r vara tydligt k�nna och f�rst� vilken typ av kvinnans menstruationsfunktion. Menstruationscykeln best�r av m�nga delar, varav en - �gglossning.
Hos kvinnor �r menstruationscykeln perioden fr�n den f�rsta dagen av en menstruation till f�rsta dagen av din n�sta period, i genomsnitt tar denna cykel 28-30 dagar. Under den f�rsta halvan av menstruationsperioden varje �ggstock skapar en follikel. Den best�r av en bubbla, som �r fylld med v�tska och inneh�ller sozrevayuschuyu �gg. Under andra halvan av menstruationscykeln, intr�ffar �gglossningen. Vid denna punkt �gget, som mognat i follikeln runt den redo f�r befruktning. Ripe �gget efter �gglossningen har f�rm�gan att befrukta under dagen. Spermier efter utl�sning har f�rm�gan att befrukta �gget i fyra dagar. Det visar sig att den period d� troligen �r m�jligheten att bli gravid i sex dagar. F�r att best�mma den dag d� processen f�r �gglossning, det finns flera metoder, en del av dem kommer du att l�ra av den h�r artikeln.
S� avg�r dagen f�r �gglossning genom att testa saliv och slem kristallise
Om du vill best�mma dagen f�r �gglossning test med slem kristallisering, m�ste du bes�ka varje dag en gynekolog. Men p� grund av olika sjukdomar s�som inflammatoriska eller sjukliga f�r�ndringar i livmodern kan studera vaktlar, och dagen kommer att vara sv�rt att avg�ra om den minskade tillf�rlitligheten av resultaten, som kristalliseringen av bilden kan bli f�rvr�ngd. Samma f�r�ndringar som i slem f�rekommer ocks� i saliv. Samt n�rmar �gglossning och slem leder till �kade niv�er av �strogen och vid denna tidpunkt i slem och saliv �kade m�ngder av kalium och natrium.
P� dagen f�r �gglossning koncentration av kalium och natrium begriper maximalt, det orsakar slem och saliv under torkning till kristallisation, vilket bidrar till att avg�ra r�tt tidpunkt. Tillf�rlitligheten av testet f�r att best�mma dagen f�r �gglossning �r 96% -99%. F�r att bed�ma m�nstret av kristallisation och best�mma dagen f�r �gglossning, med hj�lp av olika mini-mikroskop. De �r l�tta, enkla att anv�nda och kompakta enheter l�mpliga f�r vardagliga f�rh�llanden.
F�r 5-6 dagar f�re �gglossning n�r befruktningen �r om�jligt, eller 3-4 dagar efter �gglossning n�r befruktningen �r om�jligt, �r saliv oklar tochkoobraznыy bild. Cirka 3-4 dagar innan �gglossning bilden b�rjar bildas paporotnykoobraznuyu struktur ritning. Ju n�rmare �gglossningen n�rmar, bilden klarnar, och det kommer att avg�ra m�jligheten till en h�g andel av befruktningen. Efter �gglossningen inom 2-3 dagar sk�rpan i bilden kommer att minska. Under testet, saliv kristallise f�retr�desvis morgonen eller saliv f�r att testa i 2-3 timmar innan du �ter, r�ka och dricka eller borsta, som inflammation i munnen kan leda till snedvridning av resultat som kommer att avg�ra dagen f�r �gglossning

S� avg�r dagen f�r �gglossning av testtemperaturen

�gglossning kan ocks� best�mmas av temperaturen hos provet. Testet �r att det �r m�jligt att observera f�r�ndringar i kroppstemperatur, beroende p� vilken fasen av menstruationscykeln har kommit in i kroppen. De mest exakta data kan erh�lla scen m�tningar rektalt, b�r processm�tningar g�ras omedelbart efter s�mn, inte vara stiger upp ur s�ngen. Dessa m�tningar b�r utf�ras dagligen under hela menstruationscykeln att s�tta fingret p� dagen f�r �gglossning. I det inledande skedet av menstruationscykeln indikator temperaturer under 370 C.
N�stan innan dagen f�r �gglossning, kommer temperaturen sjunka och omedelbart efter �gglossningen �kar vid 0, 4 - 0 60 C. I j�mf�relse med det ursprungliga temperaturen blir lite �ver 370 C. Dessa sv�ngningar p� grund av det faktum att en �kad �strogen niv�er under det f�rsta och den andra fasen av cykeln, och �kade niv�er av progesteron under den andra fasen av menstruationscykeln. Detta �strogen i �ggstockarna b�rjar att sticka ut i stort antal efter �gglossning och p�verkar termo som leder till f�r�ndringar i temperatur. Om du av n�gon anledning temperaturen inte f�r�ndras under menstruationscykeln, f�rhindrar n�got �gglossning inte sker, och den dagen det inte kan fastst�llas.

S� avg�r dagen f�r �gglossning med ultraljud

Best�m dagen f�r �gglossning som m�jligt med ultraljud i processen �r det m�jligt att observera hur en follikel i en av �ggstockarna. Det �r follikeln i �ggstocken indikerar h�lighet bildning, som gradvis f�r�ndras i storlek och under f�rsta h�lften av menstruationscykeln n�r 2-3 inches i diameter, och i mitten av cykeln f�rsvinner. �ndra storlek p� bildandet av t�tt f�rknippad med olika kristallisa slem, liksom f�r�ndringar i temperaturen i �ndtarmen, vilket bidrar till att avg�ra dagen f�r �gglossning. Enligt den amerikanska tecken p� att mogna folliklar och �gglossning kommer snart utseende oviparous kulle som ser ut som ett litet ljus t�nds som ligger p� insidan av follikeln. �
Яндекс.Метрика